Nor-Cargo Holding ASA – Seks norske selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport av kjølevarer, internasjonalt og nasjonalt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor-Cargo Holding ASA (org.nr. 982 813 085), kjøp av 50 prosent av aksjene i Johs Lunde Transport & Spedisjon AS (org.nr. 975 962 555), Nordan Transport & Spedisjon AS (org.nr. 984 598 300), Brandshaug Spedisjon AS (org.nr. 971 071 133), NorTemp Spedisjon AS (org.nr. 976 478 916), Grimestad Transport AS (org.nr. 950 752 688) og Transportsentralen Rogaland AS (org.nr. 985 305 080).Meldt til Konkurransetilsynet