Nor-Lines AS – Baltic Line AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: stykkgodstransport på strekningene Norge-Danmark t/r, Norge-Sverige t/r og Norge-Polen t/r

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor-Lines AS (org.nr. 981 099 516), oppkjøp av Baltic Line AS (org.nr. 983 053 424).Meldt til Konkurransetilsynet