Nor Tekstil AS – Elite Service Partner AS (innmat og samarbeid)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaskerier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nor Tekstil AS (org.nr. 988 023 868) inngår avtale med Elite Service Partner AS (org.nr. 834 327 082) om kjøp av driftsmidler samt leverandøravtale