Nor Tekstil AS – Rogaland Tekstil AS Konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaskerimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nor Tekstil AS (org. nr. 988023868) har inngått avtale om kjøp av eiendeler tilhørende Rogaland Tekstil AS Konkursbo (org. nr. 912408485)