Nor Tekstilservice Drift AS – Rentex AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vaskeri- og renseritjenester og utleie av tekstiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor Tekstilservice Drift AS (org.nr. 981 254 279), oppkjøp av Rentex AS (org.nr. 975 971 767).Meldt til Konkurransetilsynet