Noraudit DA og Dybwad Revisjon DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for finansiell revisjon for selskaper og organisasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Noraudit DA (org.nr. 979 188 765) og Dybwad Revisjon DA (org.nr. 979 443 218).Meldt til Konkurransetilsynet