Norbar Minerals AS – Hydro Formates AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av kaliumformiat til boring, komplettering og vedlikeholdsoperasjoner innen oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norbar Minerals AS (org.nr. 976 161 696), oppkjøp av oljevirksomheten i Hydro Formates AS (org.nr. 984 178 182).Meldt til Konkurransetilsynet