Norconsult AS – Byggcon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være konsulenttjenester for bygg og eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org. nr. 962 392 687), kjøp av samtlige aksjer i Byggcon AS (org. nr. 926 233 327).Meldt til Konkurransetilsynet