Norconsult AS – Elvita AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ingeniørrådgivningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org.nr. 962 392 687), oppkjøp av Elvita AS (org.nr. 971 593 105).Meldt til Konkurransetilsynet