Norconsult AS – Intekno AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: teknisk rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org.nr. 962 392 687), oppkjøp av Intekno AS (org.nr. 931 294 970).Meldt til Konkurransetilsynet