Norconsult AS – RG Prosjekt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniør- og bedriftsrådgivningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norconsult AS (org. nr. 962392687) – RG Prosjekt AS (org. nr. 892997292)