Norconsult AS – Stavsengs Ingeniørfirma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniør- og bedriftsrådgivningsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org. nr. 962392687) overtar alle aksjene i Stavsengs Ingeniørfirma AS (org. nr. 884361672)