Norconsult AS – Støltun AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tekniske konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org.nr. 962 392 687), kjøp av samtlige aksjer i Støltun AS (org.nr. 921 419 988).Meldt til Konkurransetilsynet