Norconsult Informasjonssystemer AS – Byggoffice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: software for byggebransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult Informasjonssystemer AS (org.nr. 944 101 233), kjøp av samtlige aksjer i Byggoffice AS (org.nr. 977 204 666).Meldt til Konkurransetilsynet