Nord II AS / Habu Holding AS / Wepco AS – Promet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nord II AS (org. nr. 997680049), Habu Holding AS (org. nr. 986176101) og Wepco AS (org. nr. 933766977) erverver 100 % av aksjene i Promet AS (org. nr. 936031110)