Nordea Bank AB – Gjensidige Bank ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Banktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordea Bank AB (org.nr. 516406-0120 Sverige) erverver 100% av aksjene i Gjensidige Bank AS (org.nr. 990323429)