Nordea Bank Abp / Nordea Funds Oy – Danske Bank A/S’ norske privatkundevirksomhet / deler av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Management A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Foretakssammenslutningen består av to separate transaksjoner:

  • Nordea Bank Abp (org.nr. 920058817) erverver enekontroll i Danske Bank A/S’ (org.nr. 61126228 Danmark) norske privatkundevirksomhet
  • Nordea Funds Oy erverver enekontroll i deler av Danske Invest Asset Management AS (org.nr. 957424775) og Danske Invest Management A/S (org.nr. 12522576 Danmark)