Nordea Bank ABP – SG Finans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finansieringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordea Bank ABP (org.nr. 2858394-9 Finland) erverver 100 % av aksjene i SG Finans AS (org.nr. 987 664 398)