Nordea Liv Eiendom Kontor AS – Krinkelkroken 1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordea Liv Eiendom Kontor AS (org nr 999289630) erverver 100 % av aksjene i Krinkelkroken 1 AS (org nr 998805120)