Nordea Liv Norge AS – Frende Livsforsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordea Liv Norge AS (org.nr. 959922659) erverver fra Frende Livsforsikring AS (org.nr. 991437126) hele porteføljen av pensjonsprodukter.