Nordea Norge Pensjonskasse – Brobekkveien 52 KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordea Norge Pensjonskasse (org.nr. 877 553 302), oppkjøp av Brobekkveien 52 KS (org.nr. 982 958 067).Meldt til Konkurransetilsynet