Nordea Norge Pensjonskasse – Toldbodgata 24 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordea Norge Pensjonskasse (org.nr. 877 553 302), oppkjøp av Toldbodgata 24 AS (org.nr. 921 587 309).Meldt til Konkurransetilsynet