Norden Kapital AS og DTZ Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsrådgivning og finansiell rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Norden Kapital AS (org.nr. 989 284 533) og DTZ Holding AS (org.nr. 989 284 606).Meldt til Konkurransetilsynet