Nordialog Stavanger AS – Data Marine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: data- og telekommunikasjonsutstyr samt mobilabonnement

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordialog Stavanger AS (org.nr. 982 050 928), oppkjøp av Data Marine AS (org.nr. 976 868 838).Meldt til Konkurransetilsynet