Nordialog Stavanger AS – Jæren Data AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekommunikasjon, data/hardwareprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordialog Stavanger AS (org.nr. 982050928) oppkjøp av Jæren Data AS (org.nr. 980876144)