Nordic Climate Group AB – Perfect Temperature Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Temperatur- og energiløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordic Climate Group AB (org.nr. 559287-8176 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Perfect Temperature Group AS (org.nr. 919 203 404)