Nordic Garden AS – B. Brynjulfsen Landbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hagemarkedet, hovedsakelig jord/torv, gjødning, barkprodukter, plantevern og torv

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordic Garden AS (org.nr. 914 154 995), oppkjøp av B. Brynjulfsen Landbruk AS (org.nr. 863 732 522).Meldt til Konkurransetilsynet