Nordic Health AS – EuroVita AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helsekostmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordic Health AS (org.nr. 988 393 460), kjøp av 78,93 prosent av aksjene i EuroVita AS (org.nr. 980 775 666).Meldt til Konkurransetilsynet