Nordic Lunch AB og Premia AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det antas at all produksjon av måltidsløsninger inngår i markedet, hvor Norge og Sverige anses som ett marked

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Nordic Lunch AB (svensk foretaksnr. 556606-7475) og Premia AB (svensk foretaksnr. 556565-2988).Meldt til Konkurransetilsynet