Nordic Precast Group AB – Kynningsrud Prefab Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betong- og sementprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.01.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordic Precast Group AB (org.nr. 559005-4267 Sverige) erverver samtlige aksjer i Kynningsrud Prefab Holding AS (org.nr. 892 233 632)