Nordic Safety Group AS – Lexow AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arbeidsklær, personlig verneutstyr og fallsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordic Safety Group AS (org.nr. 995511215) erverver aksjer i Lexow AS (org.nr. 994571737)