Nordic Waterproofing Group AB – Nortett Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Taktekkingsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordic Waterproofing Group AB (556825-4329, Sverige) erverver alle aksjene i Nortett Bygg AS (org. nr. 982791863)