Nordisk Dekk Import AS – Nordekk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av bildekk og felger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordisk Dekk Import AS (org. nr. 948583232) kjøper Nordekk AS (org. nr. 979291957)