Nordisk Express AS – Ecotrans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spedisjons- og transportvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordisk Express AS (org.nr. 927 908 492), oppkjøp av Ecotrans AS (org.nr. 929 968 905).Meldt til Konkurransetilsynet