Nordisk Film AS – Oslo Kino AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kinodrift. Reklametjenester. Kinofilmdistribusjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordisk Film AS (org nr 974350750) erverver 100 % av aksjene i Oslo Kino AS (org nr 979488203)