Nordisk Renting AS – Fire eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordisk Renting AS (org.nr. 986 953 388), oppkjøp av Eiendomsselskapet Apteno Larvik AS (org.nr. 986 366 210), Eiendomsselskapet Apteno Rud AS (org.nr. 986 366 172), Apteno Rud Hjemmel AS (org.nr. 986 962 441) og Apteno Larvik Hjemmel AS (org.nr. 986 962 468).Meldt til Konkurransetilsynet