Nordkraft AS – Hålogaland Kraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordkraft AS (org.nr. 986 947 884) og Hålogaland Kraft AS (org.nr. 916 256 973) fusjonerer til et samlet konsern