Nordli Gruppen AS – Fortuna AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bøker og papir gjennom bokhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordli Gruppen AS (org.nr. 913 820 509), oppkjøp av Fortuna AS (org.nr. 951 098 418).Meldt til Konkurransetilsynet