Nordnet AB – Stocknet-Aston Securities ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: internettbasert verdipapirhandel og relaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordnet AB (foretaksnr. 556249-1687), kjøp av samtlige aksjer i Stocknet-Aston Securities ASA (org.nr. 975 941 043) fra sistnevntes nåværende morselskap Astra Holding AS.Meldt til Konkurransetilsynet