Nordox AS / Stene Stål Gjenvinning AS – Hafsil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av atomisert metallpulver

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordox AS (org. nr. 914720958) og Stene Stål Gjenvinning AS (org. nr. 982951623) kjøper Hafsil AS (org. nr. 887760292)