Nordpeis AS – Dovre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ovner og støpegods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.04.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordpeis AS (org.nr. 957 329 330) erverver enekontroll over innmat og eiendeler i Dovre AS (org.nr. 914 492 238)