Nordstjernan AB – Momentum Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verktøy og utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.01.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordstjernan AB (org.nr 556000-1421 Sverige) erverver enekontroll i Momentum Group AB (org.nr. 559072-1352 Sverige)