Nordstjernan AB – Swedol AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel av utstyr, verktøy, maskiner, el-produkter mm til industri og privatkunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordstjernan AB (org.nr. 556000-1421 Sverige) overtar enekontroll i Swedol AB (org.nr. 556127-6188 Sverige)