Nordstjernan Investment AB – Etac AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: legemiddelmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordstjernan Investment AB (svensk org.nr. 556308-9381), kjøp av 60 prosent av aksjene i Etac AB (svensk org.nr. 556324-9746) fra Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) (svensk org.nr. 802002-8133), som hadde kontroll over Etac AB. Felles kontroll over Etac AB etter kjøpet.Meldt til Konkurransetilsynet