Norgani Hotels ASA – Fagernes Turisthotel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utleie av hotelleiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgani Hotels ASA (org.nr. 988 016 683), kjøp av samtlige aksjer i Fagernes Turisthotel AS (org.nr. 919 844 604).Meldt til Konkurransetilsynet