Norgani Hotels ASA – Wenaas Hotel Bodø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utleie av hotelleiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgani Hotels ASA (org.nr. 988 016 683), kjøp av samtlige aksjer i Wenaas Hotel Bodø AS (org.nr. 987 141 433).Meldt til Konkurransetilsynet