Norges Bank – AXA Group SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norges Bank (org. nr. 937884117) erverver felles kontroll over en eiendomsportefølje i Frankrike som i dag eies av AXA Group SA (org. nr. 572093920, Frankrike)