Norgesbakeriene AS – Gudesen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesbakeriene AS (org.nr. 986 701 109), kjøp av samtlige aksjer i Gudesen AS (org.nr. 930 364 002).Meldt til Konkurransetilsynet