Norgesbuss AS – SAS Flybussen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesbuss AS (org. nr. 971654007) kjøper SAS Flybussen (org. nr. 961510740)