Norgesbygg Hallingdal AS – Juven AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesbygg Hallingdal AS (org.nr. 847833432) oppkjøp av Juven AS (org.nr. 966406046)